Arbeidsongeschikt als zelfstandige door burn-out: recht op een uitkering?

Steeds meer zelfstandig ondernemers worden getroffen door een burn-out.
Cijfers van het Riziv vertellen ons dat het aantal zelfstandigen dat langdurig arbeidsongeschikt is ten gevolge van burn-out en depressie met meer dan 50% is gestegen in vier jaar tijd. Tegelijkertijd blijkt uit diezelfde cijfers ook dat zowat twee op de drie zelfstandigen zich weinig zorgen maken om een burn-out te krijgen.

Maar wat als het dan toch gebeurt?
Op welk financieel vangnet kan je dan terugvallen?

Arbeidsongeschikt door burn-out

Ondanks het feit dat weinig zelfstandig ondernemers zich ervan bewust lijken te zijn, maakt de aard van het beestje hen wel tot een gewillig slachtoffer.
Zelfstandig ondernemers gaan immers meestal gewoon door op karakter en ambitie.
Ze ondernemen met passie, gaan voluit voor hun zaak en geven het beste van zichzelf om er een succes van te maken.
Daardoor negeren ze natuurlijk de signalen.

Burn-out treft niet voor niets vooral mensen die zo begeesterd zijn door wat ze doen dat ze hun grenzen niet bewaken, steeds maar doorgaan, tot ze er dan uiteindelijk – letterlijk en/of figuurlijk – bij neervallen.

Wanneer ondernemers toch signalen beginnen op te merken, is er vaak al langere tijd sprake van chronische stress of overspanning, en loert een burn-out om de hoek.
Daardoor bekruipt hen vaak ook al meteen de angst voor inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid.

“Ik kan de zaak toch niet tijdelijk sluiten?”
“Wat gaan mijn inkomsten dan nog zijn?”
“Wat met mijn personeel?”

Die angst versterkt ongetwijfeld nog de gedachte dat “een zelfstandig ondernemer zich geen burn-out kan veroorloven”.

Ik wil hier graag ook aandacht aan besteden, want het zal je maar overkomen…
Weliswaar zonder mezelf voor te doen als experte in arbeidsongeschiktheid, want dat ben ik natuurlijk niet.
Onderstaand overzicht geeft je al wel een idee van het vangnet waarop je kan terugvallen.


Je uitkering als zelfstandige: welk financieel vangnet heb je?

Waar heb je nu recht op wanneer je als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een burn-out?

In grote lijnen komt het hierop neer:

✅ Ziekte-uitkering zelfstandige

Als je als zelfstandige niet kan werken door ziekte, ben je arbeidsongeschikt.
In dat geval heb je recht op een ziekte-uitkering, betaald door je ziekenfonds.
Je moet eerst wel aangifte van je arbeidsongeschiktheid doen via het formulier dat je daarvoor op de website van je ziekenfonds vindt.
Je vult dat getuigschrift samen met jouw behandelende arts in binnen de 14 dagen na aanvang van je arbeidsongeschiktheid.

❗Let erop dat je tijdig je aangifte overmaakt aan je ziekenfonds en dat je je sociale bijdragen correct betaald hebt.

Als jouw ziekenfonds jouw arbeidsongeschiktheid aanvaardt, ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

💡Een belangrijke noot hierbij is dat het nog toegestaan is dat er activiteit in jouw onderneming plaatsvindt.
Die kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden door een meewerkend echtgeno(o)t(e), personeel, helpers of medevennoten.
Je onderneming kan dus omzet blijven genereren in jouw naam maar jij moet wel (tijdelijk) stoppen met werken.

✅ Gewaarborgd inkomen

Als je een verzekering Gewaarborgd Inkomen hebt afgesloten die eveneens burn-out dekt (check je verzekeringspolis!), ontvang je een extra maandelijks vervangingsinkomen, bovenop de uitkering die je van je ziekenfonds krijgt.
Het bedrag van dat extra inkomen hangt af van de voorwaarden van je verzekeringscontract en doet je vervangingsinkomen stijgen tot maximum 80% van je bruto inkomen.

Moet ik sociale bijdragen blijven betalen? 🤔

Arbeidsongeschikt zijn wil niet per se zeggen dat je geen sociale bijdragen meer moet betalen.
Wel kan je een aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds indienen om tijdelijk verlaagde sociale bijdragen te betalen, uitstel van betaling te krijgen of, in uitzonderlijke gevallen, een volledige vrijstelling.
Informeer je grondig bij je sociaal verzekeringsfonds over je mogelijkheden en de impact daarvan op je pensioenopbouw.

Werkhervatting nadat je arbeidsongeschikt door burn-out werd

Wanneer je adviserend geneesheer oordeelt dat je na verloop van tijd je werk kan hervatten, mag je gedurende zes maanden deeltijds werken met behoud van je uitkering. Nadien kan dit tot twee keer toe verlengd worden. Zo kan je stapsgewijs terug aan de slag en op die manier herval vermijden.

Wanneer je adviserend geneesheer van mening is dat je niet in staat bent om op termijn je werk volledig te hervatten, kan je onbeperkt in de tijd een (deeltijdse) activiteit combineren met je uitkering. 

Hoe een burn-out voorkomen?

Je hebt ondertussen al begrepen dat een burn-out voorkomen beter is dan ervan te moeten herstellen.
Maar hoe weet je nu wanneer je op weg bent om een burn-out te krijgen en wanneer stap je naar een stresscoach?

Mogelijks zit je na het lezen van dit artikel nog met andere vragen over een stress of burn-out coachingstraject.

Blijf er niet mee zitten en aarzel niet om contact op te nemen.
Je bent hier welkom en ik help je graag verder.

Hi! ambitieuze ondernemer,
ik ben Veerle,
loopbaan & veerkracht coach

#ondernemerschap
#ondernemen
#zelfontwikkeling
#stressmanagement
#stresscoaching
#burnoutprevention
#starter
#ondernemersdroom
#duurzaamondernemen
#balans
#loopbaancoaching
#loopbaanbegeleiding
#jobcoach

terug naar artikelen: Inspiratie & Advies van 't Huis