Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jou hieronder duidelijk uit te leggen welke gegevens ik verzamel wanneer je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter.

Algemeen

Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten die geleverd worden door Huis Servaes, een project van Talent Compass BV, gevestigd aan het Loe Lindemansplein 1/0304, 2800 Mechelen, met ondernemersnummer BE0735.530.016.

Deze website bevat linken naar andere websites, die allemaal hun eigen privacybeleid hebben en waarop deze privacy-verklaring dus geenszins betrekking heeft.

Huis Servaes respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie die je met mij deelt.

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten, vraag ik je enkel die persoonsgegevens te verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de dienst in kwestie. Dit kan bijvoorbeeld zijn: jouw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres wanneer je een kennismakingsgesprek boekt, je facturatiegegevens wanneer je een dienst of product aankoopt, jouw adres in het kader van loopbaanbegeleiding, … enz.

Indien er na een vrijblijvend kennismakingsgesprek geen coaching of samenwerking wordt opgestart, dan worden de gedeelde gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Ik combineer deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar mij stuurt, is het mogelijk dat ik deze bewaar.

Indien je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om regelmatig nieuwsbrieven, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten,… enz. te ontvangen, stuur ik jou deze. Weet ook dat je je hiervoor op elk moment kan uitschrijven.

Beveiliging

Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • De website www.huisservaes.be wordt beveiligd met gerenommeerde  beveligingssoftware en Google ReCaptcha.
  • Als coach onderschrijf ik de deontologische code van de Internationale Coaching Federatie (ICF)
  • Alle andere personen met toegang zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst
  •  Persoonsgegevens die in fysieke vorm worden vastgelegd, worden bewaard in een afgesloten ruimte waartoe enkel bevoegden toegang hebben

Doeleinden

Ik verzamel enkel de informatie die nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik op voorhand jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Cookies

Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de website www.huisservaes.bewordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website grafisch correct verschijnt, andere zorgen ervoor dat een website-applicatie correct werkt,… enz.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen in kaart brengen hoe gebruikers de site gebruiken. Dit laat mij toe om de inhoud van mijn website te personaliseren en interessant te houden voor de gebruikers. Met andere woorden, cookies laten ons toe de werking van mijn website te verbeteren, in te spelen op de interesses van de gebruikers en de doeltreffendheid van de inhoud van mijn website te meten.

Je kan via jouw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hou er dan wel rekening mee dat je bepaalde delen van mijn website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken.

Delen met derden

Zonder jouw toestemming deel ik jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Persoonsgegevens die in het kader van coaching of opleiding zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan twee jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van jou ontvangen heb. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Mogelijks vraag ik jou in dat geval om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan jouw verzoek.

Om gebruik te maken van jouw rechten volstaat een mailtje naar info@huisservaes.be.

Een klacht indienen kan via info@huisservaes.be of rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy-beleid voldoe en volg de regelgeving hierover op.

Als je vragen hebt over dit beleid, kan je contact met mij opnemen:

Huis Servaes / Talent Compass BV
Loe Lindemansplein 1/0304
2800 Mechelen
België
info@huisservaes.be
+32 493 79 34 58