Focus op de veerkracht van jouw team in het kader van stress en burn-out preventie

Kies voor een teamworkshop op maat!

Ik moet het je niet vertellen… het ondernemersbestaan kan best pittig zijn (I feel you!), en zowel jij als je team kunnen zwaar onder druk komen te staan.

Interne en externe factoren stellen jullie veerkracht ongetwijfeld meer dan eens op de proef.

Deze workshop geeft jullie inzicht in jullie stressbronnen, -reacties en hoe jullie hier in de toekomst nog beter mee om kunnen gaan.

Een aantal stressbronnen kunnen jullie hoogstwaarschijnlijk zelfs wegwerken! Hoe goed klinkt dat?

Zo voorkomen jullie uitval en creëren jullie de setting om gemotiveerd en met de juiste focus te presteren, wat bijdraagt tot betere en duurzame resultaten, en meer werkplezier.

In deze workshop kan ook advies opgenomen worden over hoe om te gaan met een afwezige medewerker ten gevolge van stress/burn-out en hoe diens terugkeer naar de werkvloer (re-integratie) voor te bereiden (met de nodige vertrouwelijkheid natuurlijk).

Welk resultaat mogen jullie verwachten?

Jij en je team krijgen inzicht in jullie stressbronnen, -copingsvaardigheden en versterken jullie mentale veerkracht;

Jullie verlagen het risico op ziekteverzuim door stress.

Jullie worden getraind in het herkennen en voorkomen van stress.

Optioneel: jullie krijgen inzicht in hoe best omgaan met een collega die door stress/burn-out in ziekteverlof is en bereiden diens eventuele re-integratie voor.

Hoe gaat het praktisch in z’n werk?

Teamworkshop voor minimum 4 en maximum 10 deelnemers

^

Inhoud workshop is aangepast aan jullie vraag en behoeften; ik plan voorafgaand een intake met jou, als leidinggevende, en op basis hiervan stel ik je een programma voor de workshop voor. Tijdens de workshop werken we ook met jullie eigen cases.

^

Duur workshop is maatwerk en varieert van een halve tot een volledige dag.

^

Taal: Nederlands, Frans of Engels.

^

Locatie: in-company of op een door jullie gekozen (en gereserveerde) externe locatie

^

Kostprijs: vanaf €1.250 excl. BTW voor een halve dag.
Vanaf €1.800 excl. BTW voor een volledige dag ; je ontvangt steeds een offerte op maat.

Wat het anderen gebracht heeft